Editorial Office
 

CHIEF EDITOR:

prof. Wiesław STASZEWSKI

SECRETARY OF EDITORIAL OFFICE:

Sławomir WIERZBICKI, PhD DSc Prof. - tel. +48 89-524-52-22

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD:

Grzegorz PERUŃ, PhD.

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:

Redakcja DIAGNOSTYKI
Wydział Nauk Technicznych
UWM Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11
10-736 Olsztyn
Poland

tel. +48 89-524-52-22
fax +48 89-524-51-50
e-mail: slawekw@uwm.edu.pl
 
eISSN:2449-5220