Studium możliwości wykorzystania biogazu do zasilania silników o zapłonie samoczynnym
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2016-10-28
 
 
Diagnostyka 2012;(4-64)
 
 
REFERENCES (133)
1.
Albrecht A.: Dual-fuel Engine Developments at Man B&W. Diesel & Gas Turbine Worldwide, 1997.
 
2.
Aleklett K.: The ASPO Perpective on Fossil Fuels, 2011.
 
3.
Alla G.H.A., Soliman H.A., Badr O.A., Rabbo M.F.A.: Effect of pilot fuel quantity on the performance of dual fuel engine. Energy Conversion & Management 41 (2000) pp. 559-572, 2000.
 
4.
Andoria-Mot Sp. z o.o.: Instrukcja serwisowa silnika wysokoprężnego ADCR. 2007.
 
5.
Assanis D.N., Filipi Z.S., Fiveland S.B, Syrimis M.: A predictive ignition delay correlation under steady-state and transient operation of a direct injection diesel engine. J. Eng. Gas Turbines Power, 2005, Vol. 125, Issue 2.
 
6.
Automex: Hamownia silnikowa AMX2110. AUTOMEX S.A., Gdańsk, 2011.
 
7.
Azimov U., Tomita E., Kawahara N., Dol S.S.: Combustion Characteristics of Syngas and Natural Gas in Micro-pilot Ignited Dual-fuel Engine. World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol. 72, 2012, p. 1618-1625.
 
8.
Bach M., Grimme W.: Holzgas schlepper. Verlag Podszun-Motorbüchen GmbH, 2006.
 
9.
Bagai R., Madamwar D.: Long-term photo-evolution of hydrogen in a packed bed reactor containing a combination of Phormidium valderianum, Halobacterium halobium and Escherichia coli immobilized in polyvinyl alcohol. Int. J. Hydrogen Energy 1999; 24:31.
 
10.
Bari S.: Effect of carbon dioxide on the performance of biogas/diesel dual-fuel engine, Renew. Energy 9 (1-4) (1996), s.1007-1010.
 
11.
Barik D., Murugan S.: Investigation on combustion performance and emission characteristics of a DI (direct injection) diesel engine fueled with biogas–diesel in dual fuel mode. Energy, 2014, 72: 760-771.
 
12.
Barik D., Murugan S.: Experimental investigation on the behavior of a DI diesel engine fueled with raw biogas–diesel dual fuel at different injection timing. Journal of the Energy Institute, 2015.
 
13.
Basavarajappa H. Y., Banapurmath N. R.: Effect of CNG manifold injection on the performance, combustion and emission characteristics of a CNG-Biodiesel dual fuel operation. International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 2015, 4(4), s.223-244.
 
14.
Bedoya I.D., Arrieta A.A., Cadavid F.J.: Effects of mixing system and pilot fuel quality on diesel e biogas dual fuel engine performance, Bioresource Technology. 2009, vol. 100 (24), s. 6624-6629.
 
15.
Biały M., Wendeker M.: Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym. Logistyka 2014, nr 6. s. 1976-1884.
 
16.
Biernat K., Dziołak P., Gis W., Żółtowski A.: The Baltic biogas foresight: desk study on wider range of biogas production options and experiences including production potential scenarios for the Baltic Sea Region. Baltic Biogas Bus European Project, Warszawa 2012.
 
17.
Biernat K., Gis W., Samson-Bręk I.: Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality. Silniki spalinowe 1/2012(148) – CD.
 
18.
Bora B.J., Saha U.K.: Experimental evaluation of a rice bran biodiesel–biogas run dual fuel diesel engine at varying compression ratios. Renewable Energy, 2016, 87: 782-790.
 
19.
Bromba M.U.A, Ziegler H: Application hints for Savitzky–Golay digital smoothing filters. Anal. Chem. 1981, 53(11): 1583–1589.
 
20.
Brzeżański M.: Emisja dwutlenku węgla w aspekcie stosowanych paliw silnikowych. Silniki Spalinowe, 2007, nr. 48, s.: 62-67.
 
21.
Brzeżański M., Cisek J., Marek W., Mareczek M., Papuga T.: Badania systemów zasilania stacjonarnego silnika spalinowego zasilanego gazem ziemnym. Combustion Engines, 2013, 52(3), 1049-1055.
 
22.
Cebula J.: Biogas purification by sorption techniques. ACEE Journal, 2/2009.
 
23.
Chłopek Z., Gis W., Menes E., Merkisz J., Waśkiewicz J.: Zasilanie silników biometanem jako przykład napędów gazowych. Transport Samochodowy. 2010, z. 2. s. 63-76.
 
24.
Chłopek Z., Lasocki J.: A comprehensive assessment of the emissions in conjunction with fuelling internal combustion engines with biogas. Silniki spalinowe 1/2012(148) – CD.
 
25.
Chłopek Z., Szczepański T.: Zastosowanie paliwa biogazowego w transporcie publicznym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w strefach chronionych ekologicznie. Inżynieria Ekologiczna, 2012, s. 27-35.
 
26.
Clark N.N., Atkinson Chr. M., Atkinson R. J., McDaniel T., Park T.: Optimised emission reduction strategies for dual fuel compression ignition engines running on natural gas and diesel, 2002.
 
27.
Clark N.N., Atkinson C.M., Atkinson R.J., McDaniel T.I., Park T.: Optimizied Emmision reduction strategies for dual fuel compression ignition engines. http://www.cemr.wvu.edu/-engla..., 2002.
 
28.
Cupiał K., Jamrozik A., Kociszewski A.: Dwustopniowy system spalania w silniku gazowym. VI Międzynarodowa Konferencja „Silniki Gazowe 2003”, Częstochowa 2003.
 
29.
Cupial K., Szwaja S.: Producer gas combustion in the internal combustion engine. Silniki Spalinowe 2010, R. 49, nr 2, 2010.
 
30.
Czerwiński J., Comte P.: Influences of Gas Quality on a Natural Gas Engine. Proceedings of the International Scientific Conference “Development and Design of ice Engines and Quality of Fuels to Meet Future Levels”, Kraków 2001.
 
31.
Drivven: DI Driver Module Kit User’s Manual D000020 Rev E3. Drivven, Inc., 2010.
 
32.
Forster, P., Ramaswamy, V., Artaxo, P., Berntsen, T., Betts, R., Fahey, D. W., Nganga, J. Changes in atmospheric constituents and in radiative forcing. Chapter 2. In Climate Change 2007. The Physical Science Basis.
 
33.
Galal M., Abdel Aal M., El Kady M.: A comparative study between diesel and dual fuel engines. Performance and Emmisions. Combustion Science and Technology, vol 174, no. 11-12, 2002.
 
34.
Gebert K., Beck J., Barkhimer R.L., Wong H.Ch.: Strategies to improve combustion and emission characteristics of dual-fuel pilot ignited natural gas engines. SAE Paper 971712, 1997.
 
35.
Giernalczyk M.: Analiza możliwości stosowania dwupaliwowych silników tłokowych jako napędu głównego na gazowcach typu LNG. Journal of KONES. 2008, Vol. 15, No. 4, s. 147-155.
 
36.
Gis W., Jakóbiec J., Żółtowski A.: Biogas as engine fuel. Silniki spalinowe 1/2012(148) – CD.
 
37.
Gis W., Kulczycki A.: Biogas as a locally produced energy source for local automotive transport and local energy networks. Silniki spalinowe 1/2012(148) – CD.
 
38.
Gis A., Żółtowski A., Grzelak P.: Potencjał produkcji biogazu w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. 1(92)/2013, s. 13-19.
 
39.
Grab-Rogaliński K., Szwaja W., Tutak W.: The Miller cycle based IC engine fuelled with a CNG/hydrogen. Journal of KONES, 2014, 21, 137-144.
 
40.
Graba M., Lachowicz A., Mamala J., Bieniek A. 2010. Wielofazowy wtrysk paliwa dla silników z zapłonem samoczynnym wyposażonych w rzędową pompę wtryskową. Inżynieria Rolnicza. Nr 5 (123), 2010, s. 29-35,.
 
41.
Gűnther H.: Układy wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej. WKiŁ Warszawa, 2010. Informator techniczny Bosch: Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym. WKiŁ Warszawa 2004.
 
42.
Heywood J.B.: Internal Combustion Engines Fundamentals. McGraw-Hill International, 1988, ISBN 0-07-100499-8.
 
43.
Hountalas D.T., Papagiannakis R.G.: A simulation model for the combustion process of natural gas engines with pilot diesel fuel as an ignition source. SAE paper no. 2001-01-1245; 2001.
 
44.
Informator techniczny Bosch: Czujniki w pojazdach samochodowych. WKiŁ Warszawa, 2009 + wyd. stare 2002.
 
45.
Informator techniczny Bosch: Układ wtryskowy Common Rail. WKiŁ Warszawa, 2009.
 
46.
Karim G.A.: Combustion in gas fuelled compression ignition engines of the dual fuel type. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, no. 5. 2003.
 
47.
Karim G. A., Jones W., Raine R. R.,: “An examination of the Ignition delay period in Dual Fuel Engines”. SAE Paper 892140, 1989.
 
48.
Karim G.A., Wierzba I.: Comparative studies of methane an propane for spark ignition and compression ignition engines. SAE Paper 831196, 1983.
 
49.
Kaleemuddin S., Prasad Rao G.A.: Development of dual fuel single cylinder natural gas engine an analysis and experimental investigation for performance and emission. American Journal of Applied Sciences 6 (5): 929-936, 2009.
 
50.
Koten H., Yilmaz M., Gul M. Z.: Compressed biogas-diesel dual-fuel engine optimization study for ultralow emission. Advances in Mechanical Engineering, 2014, 6, 571063.
 
51.
Korakianitis T., Namasivayam A.M., Crookes R.J.: Diesel and rapeseed methyl ester (RME) pilot fuels for hydrogen and natural gas dual-fuel combustion in compression–ignition engines. Fuel 90(7), 2011 s. 2384-2395.
 
52.
Kowalczyk-Juśko A., Mazanek A.: Agricultural biogas – characteristics, substrates and its use. Silniki spalinowe 1/2012(148) – CD.
 
53.
Kowalski Ł., Smerkowska B.: A Polish case study for biogas to biomethane upgrading. Silniki spalinowe 1/2012(148) – CD.
 
54.
Kowalewicz A.: Adaptacja silnika wysokoprężnego do zasilania gazem naturalnym. Czasopismo Techniczne. Mechanika. 2008, R. 105, z. 7-M, s. 67-78.
 
55.
Kowalewicz A., Wojtyniak M.: Natural Gas engines – problems and challenges. Journal of KONES, 2007, Vol. 14, No. 2. 2007.
 
56.
Kowalewicz A., Wołoszyn R.: Comparison of performance end emissions of turbocharged CI engine fuelled either with diesel fuel or CNG and diesel fuel. Silniki Spalinowe, 2011, R. 50, nr 3.
 
57.
Kniaziewicz T., Piaseczny L.: Selected aspects of application of dual fuel marine engines. Combustion engines, No. 1/2012(148),s. 25-34.
 
58.
Kruczyński S., Pawlak G., Wołoszyn R.: The concept of the tractor powered by biodiesel and biogas. Journal of KONES, 2012, Vol. 19, s. 339-346.
 
59.
Kusaka J., Okamoto T., Daisho Y., Kihara R., Saito T.: Combustion and Exhaust Gas Emmision characteristics of a Diesel Engine Dual-fulled with Natural Gas. IV-th International Symposium COMODIA 98 Proceedings, Kyoto 1998.
 
60.
Lejda K., Bojczenko S., Mateichyk V.: Perspektywy rozwoju transportu odnośnie paliw alternatywnych w Unii Europejskiej. Вісник Національного транспортного університету, 2014, Vol. 30 (1), 213-219.
 
61.
Liu Z., Karim G. A.: The ignition delay period in dual fuel engines. SAE Paper 950466, 1995.
 
62.
Luft S., Michalczewski A.: Próba oceny wpływu kąta początku wtrysku inicjującej zapłon dawki oleju napędowego na podstawowe parametry dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie mieszaniną butanu i powietrza. Journal of KONES, Vol 7. No 1-2, 2000.
 
63.
Luft S.: Dobór parametrów regulacyjnych dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego głównie ciekłym gazem propan-butan. Journal of KONES. 2001, Vol. 8, No 3-4, s. 53-59.
 
64.
Luft S., Michalczewski A.: Analysis of chosen parameters of dual fuel CI engine fulled with propane-butane gas as a main fuel. SAE paper 2002-01-2234.
 
65.
Luft S., Skrzek T.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym - przegląd wybranych wyników badań. Czasopismo Techniczne. Mechanika, 2012, 109.
 
66.
Luft S., Skrzek T.: Effect of the compression ratio on selected combustion process parameters in a natural gas fuelled compression ignition engine operating in a dual-fuel mode. Combustion Engines. 2013, 154(3), 931-935.
 
67.
Majerczyk A., Taubert S.: Układy zasilania gazem propan-butan. WKiŁ Warszawa, 2002.
 
68.
Makareviciene V., Sendzikiene E., Pukalskas S., Rimkus A., Vegneris R.: Performance and emission characteristics of biogas used in diesel engine operation. Energy Conversion and Management, 2013, 75, 224-233.
 
69.
Matyjasik M.: Akwizycja procesu spalania mieszaniny gaz–powietrze w silnikach dwupaliwowych przez podział dawki inicjującej oleju napędowego. Praca doktorska. ATH w Bielsku-Białej, 2012.
 
70.
Merkisz J., Gis W., Żółtowski A.: Biogas as vehicle fuel. Silniki Spalinowe. 2011, vol. 50, nr 3, s. 1-16.
 
71.
Merkisz J., Nowak M., Rymaniak, Ziółkowski A.: Perspektywy rozwoju rynku paliwa CNG w Polsce. Logistyka, 2012, nr 3.
 
72.
Merkisz J., Gis W., Grzelak P., Żółtowski A.: The possibilities of reducing emission pollutants of exhaust from city buses by the use of biomethane. Combustion Engines. 2013, 154(3), 562-569.
 
73.
Mikulski M.: Budowa dwufazowego modelu spalania w wielopaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym. Rozprawa doktorska, Wydział Nauk Technicznych, UWM Olsztyn, 2014.
 
74.
Mikulski M., Wierzbicki S., Piętak A.: Zero-dimensional 2-phase combustion model in a dual-fuel compression ignition engine fed with gaseous fuel and a divided diesel fuel charge. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 2015, Vol. 17 (1) p. 42–48.
 
75.
Mikulski M., Wierzbicki S., Śmieja M., Matijošius J.: Effect of CNG in a fuel dose on the combustion process of a compression-ignition engine. Transport, 2015, vol. 30(2), s. 162–171.
 
76.
Mikulski M., Wierzbicki S., Piętak A.: Numerical studies on controlling gaseous fuel combustion by managing the combustion process of diesel pilot dose in a dual-fuel engine. Chemical and Process Engineering, 2015. vol. 36(2), s. 225–238.
 
77.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Założenia programu rozwoju biogazowni rolniczych. „Innowacyjna Energetyka, Rolnictwo Energetyczne”, Warszawa 2009.
 
78.
Motyl K., Lisowski M.: Wpływ temperatury początkowej i składu mieszaniny palnej na pracę silnika HCCI zasilanego biogazem. Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008.
 
79.
Mustafi N.N., Raine R.R., Verhelst S.: Combustion and emissions characteristics of a dual fuel engine operated on alternative gaseous fuels, Fuel 109 (2013) 669-678.
 
80.
Nithyanandan K., Zhang J., Li Y., Meng X., Donahue R., Lee C.F.F., Dou H.: Diesel-like efficiency using CNG/Diesel dual-fuel combustion. In ASME 2015 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2015, Paper No. ICEF2015-1147, pp. V001T02A014.
 
81.
Persson N., Joensoson O., Wellinger A.: Energy from biogas and landfill gas, biogas upgrading to vehicle fuel standards and grid injection. IEA Bioenergy, 2006.
 
82.
Prakash G., Shaik A.B., Remesh A.: An approach for estimation of ignition delay in a dual fuel engine. SAE paper 1999-01-0232, 1999.
 
83.
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”, 2016.
 
84.
Pucher H., „Gasmotorentechnik”, Expertverlag, RFN 1986.
 
85.
Rao G.A., Raju A.V.S., Rajulu K.G., Rao C.M.: Performance evaluation of a dual fuel engine (Diesel+LPG). Indian Journal of Science and Technology, 2010, 3(3), 235-237.
 
86.
Ray N.H.S., Mohanty M.K., Mohanty R.C.: A study on application of biogas as fuel in compression ignition engines. International Journal of Innovations in Engineering and Technology, 2013, 3(1), 239-245.
 
87.
Raine R.R.: A performance model of the dual fuel (Diesel/Natural Gas) engine. SAE Paper 900387, 1990.
 
88.
Romaniszyn K.: Gaz ziemny jako paliwo samochodowych silników spalinowych. Silniki Spalinowe, 2009, nr. 48, s.: 316-325.
 
89.
Różycki A: Analysis of performances of a dual-fuel turbocharged compression ignition engine. Journal of KONES, 2010, Vol. 17, No. 3, p. 393-399.
 
90.
Romaniszyn K.: Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. WNT Warszawa, 2007.
 
91.
Saito H., Kawabata Y., Sakurai T.: Study on the lean burn gas engine ignited by pilot fuel injection (part 4). Annual Technical Report Digest Vol. 10, 2000.
 
92.
Sasikala K., Ramana Ch.V., Raghuveer P.R.: Photoproduction of hydrogen from the waste water of a distillery by Rhodobacter sphaeroides O.U.001. Int. J. Hydrogen Energy 1992, Vol. 4, p. 17:23.
 
93.
Skorek J., Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne. WNT, Warszawa, 2005.
 
94.
Sorathia H.S., Yadav H.J.: Energy analyses to a ce-engine using diesel and bio-gas dual fuel - a review study. International Journal of Advanced Engineering Research and Studies, 2012, vol. 1, no. 2, pp. 212-217.
 
95.
Stelmasiak Z.: Wpływ wielkości dawki inicjującej oleju napędowego na parametry pracy dwupaliwowego silnika zasilanego olejem napędowym i gazem ziemnym. Journal of KONES. 2001, Vol. 8, No. 3-4, s. 285—293.
 
96.
Stelmasiak Z.: Studium procesu spalania gazu w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym. Rozprawy Naukowe, Wydawnictwo ATH, 2003.
 
97.
Stelmasiak Z.: Sterowanie spalaniem w dwupaliwowym silniku ZS przez podział dawki inicjującej. Silniki spalinowe, 2011, 50(3).
 
98.
Stelmasiak Z., Matyjasik M.: Exhaust emissions of dual fuel self-ignition engine with divided initial dose. Silniki spalinowe, 2013, 52(3), s. 944-952.
 
99.
Stelmasiak Z.: Dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym. ITE, Radom, 2013.
 
100.
Stelmasiak Z., Larisch J., Pietras D.: The influence of natural gas additive on the smoke level generated by diesel engines. Combustion Engines. 2015, 161(2), 78-88.
 
101.
Sutkowski M., Latvasalo T.: The 20V23SG – a high-efficiency Lean-burn gas engine for highly efficient Wartsila gas power plants. Combustion Engines, 2007. s. 27-38.
 
102.
Szczurowski K., Radkowski S., Walczak D., Zieliński Ł.: The effect of addition of LPG and camelina oil esters on noise and vibration in a dual fuel CI engine. Diagnostyka. 15(4)/2015, s. 53-58.
 
103.
Szénásy St. V.: Generatorbetrieb. Richard Carl Schmidt & Co., Berlin, 1943.
 
104.
Szwaja S.: Hydrogen rich gases combustion in the IC engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 2009, 447-454.
 
105.
Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen combustion in a compression ignition diesel engine. International Journal of Hydrogen Energy, 34 (2009), p. 4413–4421.
 
106.
Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Jamrozik A., Kociszewski A.: Selected combustion parameters of biogas at elevated pressure-temperature conditions. Silniki spalinowe 1/2012 (148), str. 40-47.
 
107.
Śmieja M., Wierzbicki S.: The concept of an integrated laboratory control system for a dual-fuel diesel engine. Journal of KONES. Vol. 19. No. 3. 2012, s. 451-458.
 
108.
Śmieja M., Wierzbicki S., Mamala J.: Sterowanie dawką wtryskiwanego paliwa w układzie Common Rail z wykorzystaniem środowiska LabView. Silniki Spalinowe, 3(54)/2013.
 
109.
Tomita E., Kawahara N., Piao Z., Fujita Z.: Hydrogen combustion and exhaust emissions ignited with diesel oil in dual fuel engine, SAE Paper No. 2001-01-3503, 2001.
 
110.
Tutak W., Jamrozik A.: Generator gas as a fuel to power a diesel engine. Thermal Science, 2014, Vol. 18, No. 1, s. 205-216.
 
111.
Van Ga B., Hai N.V., Tu B.T.M., Van Hung B.L.: Utilization of poor biogas as fuel for hybrid biogas-diesel dual fuel stationary engine. International Journal of Renewable Energy Research (IJRER), 2015, 5(4), 1007-1015.
 
112.
Warnatz J.: Resolution of gas phase and surface combustion chemistry into elementary reactions. 24th Symposium (international) on Combustion, The Combustion Institute, Pittsburgh, 1992.
 
113.
Wei L., Geng P.: A review on natural gas/diesel dual fuel combustion, emissions and performance. Fuel Processing Technology, 2016, 142: 264-278.
 
114.
Wierzbicki S.: Biogas as a fuel for diesel engines. Journal of KONES. 2012, Vol. 19. No. 3, s. 477-482.
 
115.
Wierzbicki S., Śmieja M.: The concept of an integrated laboratory control system for a dual-fuel diesel engine. Journal of KONES. 2012, Vol. 19. No. 3. s. 451-458.
 
116.
Wierzbicki S., Śmieja M., Grzeszczyk R.: Zintegrowane sterowanie stanowiskiem badawczym silników o ZS w środowisku fast prototyping. Silniki spalinowe, 3(54)/2013.
 
117.
Wierzbicki S., Śmieja M., Piętak A.: Preliminary tests on an integrated laboratory control system for the feeding system of a dual-fuel diesel engine and its load. Journal of KONES. 2013, Vol. 20, No. 2, s. 393-399.
 
118.
Wierzbicki S.: Analysis of the effect of the chemical composition of low calorific gaseous fuels on workload concentration in an engine’s combustion chamber. Journal of Polish CIMAC. 2013, Vol. 8, 89–96.
 
119.
Wierzbicki S., Śmieja M., Mikulski M., Piętak A.: Effect of pilot charge size and biogas composition on the operating efficiency of a dual-fuel compression-ignition engine. Journal of KONES. Vol. 21. No. 3, 2014. s. 279-284.
 
120.
Wierzbicki S., Śmieja M.: Sterowanie układem zasilania silnika o zapłonie samoczynnym w środowisku rapid-prototyping z wykorzystaniem LabView. PAK, Vol. 60, No. 11, 2014, s. 1049-1052.
 
121.
Wierzbicki S., Mikulski M., Śmieja M.: Effect of CO2 content in CNG on the combustion process in a dual-fuel compression ignition engine. Combustion Engines, 2015, 162(3), 91-101.
 
122.
Wołoszyn R.: Dual fuel turbocharged CI engine equipped with common rail system fuelled with natural gas and diesel oil. Journal of KONES. 2008, Vol. 15, No. 4, s. 613-620.
 
123.
Yanmar: Service manual engines LN series. Yanmar Co. Ltd., 2007.
 
124.
Yao M., Zhang Q., Zheng Z., Zhang P.: Experimental study of effects of oxygen concentration on combustion and emissions of diesel engine. Sci, China Ser. E-Tech. Sci., 2009, vol. 52, no. 6.
 
125.
Yoon S.H., Lee C.S.: Experimental investigation on the combustion and exhaust emission characteristics of biogas-biodiesel dual-fuel combustion in a CI Engine. Fuel Processing Technology, 2011, vol. 92, s. 992-1000.
 
126.
Zabłocki M.: Dwupaliwowe silniki o zapłonem samoczynnym napędzane paliwem ciekłym i gazowym. WNT Warszawa, 1969.
 
eISSN:2449-5220
Journals System - logo
Scroll to top