Modeling of the process of selected fire signaling systems
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
The Main School of Fire Service
 
 
Submission date: 2019-07-08
 
 
Final revision date: 2019-10-11
 
 
Acceptance date: 2019-10-14
 
 
Online publication date: 2019-10-15
 
 
Publication date: 2019-12-03
 
 
Corresponding author
Jacek Paś   

Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Diagnostyka 2019;20(4):81-88
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
W artykule przedstawiono wybrany model procesu eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Opracowany scenariusz pożarowy dla wybranego obiektu budowlanego możliwy jest do realizacji tylko z zastosowaniem odpowiedniej struktury funkcjonalnej SSP i urządzeń technicznych z których zbudowany jest system. System powinien się posiadać odpowiednie parametry niezawodnościowo-techniczne. Realizacja praktyczna SSP w obiekcie to wykorzystanie elementów, urządzeń, central sygnalizacji pożarowej, czujek, itd., które połączone instalacją tworzą określoną strukturę o wyznaczonych relacjach przez projektanta. Stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych w systemie – tj. rezerwowania i zasady bezpiecznego uszkodzenia powoduje iż SSP posiada optymalną strukturę pod względem niezawodności. W artykule przedstawiono wybraną strukturę techniczną SSP, którą opisano za pomocą grafu procesu eksploatacji uwzględniając rzeczywiste intensywności uszkodzeń i czasy odnowy dla wybranych urządzeń które wchodzą w skład systemu. Założono stałą intensywność uszkodzeń w procesie eksploatacji SSP ze względu na wstępne starzenie poszczególnych urządzeń które ma miejsce w zakładzie produkcyjnym. Opracowany model procesu niezawodnościowo-eksploatacyjnego dla wybranych stanów i symulacja komputerowa w wybranej aplikacji umożliwiają wyznaczenie odpowiednich wskaźników użytkowania SSP.
 
REFERENCES (24)
1.
Chan PY. Littlewood B., Snell J. Recalibrating software reliability models. IEEE Trans. Softw. Eng.. 1990; 16: 458–470.
 
2.
Chen S, Ho T, Mao B. Maintenance schedule optimisation for a railway power supply system. International Journal of Production Research 2013;51(16):4896–4910.
 
3.
Klimczak T, Paś J. Reliability and operating analysis of transmission of alarm signals of distributed fire signaling system. Journal of KONBIN. 2019; 49: 165–174. https://doi.org/10.2478/jok-20....
 
4.
Kušnerová M, Palková Z, Harničárová M, Ionitescu S. Heat penetration parameters of newly proposed thermal insulating concretes from the viewpoint of power consumption and environmental impacts, Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering; Vol. VII; 2018.
 
5.
Paś J, Rosiński A. Selected issues regarding the reliability-operational assessment of electronic transport systems with regard to electromagnetic interference. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2017;19(3):375–381. https://doi.org/10.17531/ein.2....
 
6.
Manzini R. Regattieri A, Pham H, Ferrari E. Maintenance for Industrial Systems, Springer-Verlag, London 2010.
 
7.
Laskowski D, Łubkowski P, Pawlak E, Stańczyk P. Anthropotechnical systems reliability. In: the monograph „Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2014”, editors: Nowakowski T., Młyńczak M., Jodejko-Pietruczuk A. &Werbińska–Wojciechowska S. CRC Press/Balkema, London, 2015: 399-407.
 
8.
Klimczak T, Paś J. Analysis of reliability structures for fire signaling systems in the field of fire safety and hardware requirements. Journal of KONBIN. 2018;46:191-214. https://doi.org/10.2478/jok-20....
 
9.
Levitin G. The Universal Generating Function in Reliability Analysis and Optimization. Springer-Verlag, London 2005.
 
10.
Fries R, Chowdhury M, Brummond J. Transportation infrastructure security utilizing inteligent transportation systems. John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
 
11.
Duer S, Scaticailov S, Paś J, Duer R, Bernatowicz D. Taking decisions in the diagnostic intelligent systems on the basis information from an artificial neural network, 22nd International Conference on Innovative Manufacturing Engineering and Energy - IManE&E 2018, MATEC Web of Conferences 2018;178:1-6.
 
12.
Jarmakiewicz J, Maślanka K, Parobczak K. Evaluation of the cyber security provision system for critical infrastructure. Journal of Telecommunications and Information Technology. 2015;4:22-29.
 
13.
Skorupski J, Uchroński P. A fuzzy reasoning system for evaluating the efficiency of cabin luggage screening at airports. Transportation Research Part C - Emerging Technologies, 2015;54: 157-175. https://doi.org/10.1016/j.trc.....
 
14.
Yang L, Yan X. Design for reliability of solid state lighting products. In: Solid State Lighting Reliability, eds: van Driel W., Fan X. Solid State Lighting Technology and Application Series, vol 1. Springer New York, 2013:497-556.
 
15.
Siergiejczyk M, Paś J, Rosiński A. Issue of reliability–exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference. IET Intelligent Transport Systems. 2016:567-593. https://doi.org/10.1049/iet-it...,.
 
16.
Klimczak T, Paś J. Reliability-operational analysis of fixed gas fire extinguishing equipment integrated with fire signaling systems. Biuletyn WAT. 2019; LXVIII(2): 189-200.
 
17.
Billinton R, Allan RN. Reliability evaluation of power systems, New York, Plenum Press, 1996.
 
18.
Nakagawa T. Advanced reliability models and maintenance policies. Springer-Verlag, London 2008.
 
19.
Moubray J. Reliability - centered maintenance. Industrial Press, New York 1997.
 
20.
Paś J, Rosiński A, Szulim M, Łukasiak J. Modelling the safety levels of ICT equipment exposed to strong electromagnetic pulses. International Conference on Dependability and Complex Systems. 2019; 987; 393-401.
 
21.
Kołowrocki K, Soszyńska-Budny J. Reliability and safety of complex technical systems and processes. Springer, London 2011.
 
22.
Klimczak T, Paś J. Selected issues of the reliability and operational assessment of a fire alarm system. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2019;21(4): 553-561 http://dx.doi.org/10.17531/ein....
 
23.
Sierpiński G, Staniek M. Platform to support the implementation of electromobility in smart cities based on ICT applications - concept for an electric travelling project. Scientific Journal of Silesian University of Technology, Series Transport 2018; 100:181-189. https://doi.org/10.20858/sjsut....
 
24.
Turoń K, Czech P, Tóth J. Safety and security aspects in shared mobility systems. Scientific Journal of Silesian University of Technology, Series Transport 2019;104:169-175. https://doi.org/10.20858/sjsut....
 
eISSN:2449-5220
Journals System - logo
Scroll to top