Analysis of the possibility of using the phase angle in the Eusama method as an additional diagnostic parameter in the assessment of the technical condition of the vehicle suspension system
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering. Poland
 
 
Submission date: 2022-09-14
 
 
Final revision date: 2022-11-25
 
 
Acceptance date: 2022-11-25
 
 
Online publication date: 2022-11-28
 
 
Publication date: 2022-11-28
 
 
Corresponding author
Łukasz Konieczny   

Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering,
 
 
Diagnostyka 2022;23(4):2022414
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Diagnostyka stanu technicznego zawieszenia pojazdu jest niezbędna w procesie zarówno użytkowania jaki i obsługi pojazdów samochodowych. Metody diagnostyczne powinny sygnalizować występowanie uszkodzeń eksploatacyjnych już w ich wstępnej fazie oraz identyfikować uszkodzenia jednoznacznie. Z pośród powszechnie stosowanych metod drganiowych badań stanu technicznego układu zawieszenia szerokie zastosowanie ma metoda EUSAMA opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów która polega na wyznaczeniu procentowej proporcji wartości minimalnej siły przylegania koła do podłoża w strefie rezonansu mas nieresorowanych w stosunku do wartości statycznej nacisku koła. Klasyfikacja stanu technicznego opiera się o porównanie tzw. współczynnika Eusama (wyrażającego procentowy stosunek minimalnej siły nacisku koła do nacisku stycznego koła pojazdu na płytę stanowiska) oraz na porównaniu tych współczynników dla dwóch kół jednej osi. Standardowo stanowisko jest wyposażone jednie w czujnik siły nacisku zabudowany w płycie pomiarowej. Zaproponowana modyfikacja zakłada dodatkowe wyposażenie stanowiska badawczego w czujnik przemieszczeń płyty pomiarowej. Równoczesny pomiar siły nacisku na płytę i jej przemieszczenia pozawala na wyznaczenie kąta fazowego pomiędzy tymi sygnałami oraz analizę możliwości wykorzystania kąta fazowego jako dodatkowego źródła informacji o stanie technicznym układu zawieszenia pojazdu samochodowego.
 
REFERENCES (32)
1.
Borkowski W, Konopka S, Prochowski L. Dynamika maszyn roboczych. WNT, Warszawa 1996.
 
2.
Chodkowski AD. Badania modelowe pojazdów gąsienicowych i kołowych. WKiŁ, Warszawa 1982.
 
3.
Czop P, Sławik D, Włodarczyk TH, Wojtyczka M, Wszołek G. Six Sigma methodology applied to minimizing damping lag in hydraulic shock absorbers. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2011;49(2): 243-250.
 
4.
Czop P, Sławik D. A high-frequency first-principle model of a shock absorber and servo-hydraulic tester. Mechanical Systems and Signal Processing. 2011;25(6):1937-1955.
 
5.
Dixon JC. The shock absorber. Society of Automotive Engineers Inc. Warrendale, PA, 1999.
 
6.
Gajek A, Juda Z. Czujniki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2008.
 
7.
Gardulski J, Konieczny Ł, Burdzik R. Diagnostyka stanu technicznego amortyzatora zabudowanego w pojeździe samochodowym z wykorzystaniem STFT. Diagnostyka. 2005;33:25–28.
 
8.
Gillespie TD. Fundamentals of vehicle dynamics. SAE International. 1992.
 
9.
Gniłka J, Mężyk A. Experimental identification and selection of dynamic properties of a high-speed tracked vehicle suspension system. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2017; 19(1):108–113, http://dx.doi.org/10.17531/ein....
 
10.
Gobbi M, Mastinu G, Pennati M. Indoor testing of road vehicle suspensions. 2008;43(2):173-184. http://dx.doi.org/10.1007/s110....
 
11.
Hryciów Z, Rybak P, Gieleta R. The influence of temperature on the damping characteristic of hydraulic shock absorbers. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2021;23(2):346–351. http://doi.org/10.17531/ein.20....
 
12.
Klapka M, Mazurek I, Machacek O, Kubik M. Twilight of the EUSAMA diagnostic methodology. Meccanica. 2017;52(9):2023-2034. http://dx.doi.org/10.1007/s110....
 
13.
Konieczny Ł, Burdzik R, Łazarz B. Application of the vibration test in the evaluation of the technical condition of shock absorbers built into the vehicle. Vibroengineering. Journal of Vibroengineering. 2013; 15(4):2068-2074.
 
14.
Konieczny Ł, Burdzik R. Comparison of characteristics of the components used in mechanical and non-conventional automotive suspensions. Solid State Phenomena. 2104;21026-31. https://doi.org/10.4028/www.sc....
 
15.
Kupiec J, Śląski G. Błędy w ocenie zdolności tłumienia amortyzatorów przy badaniu z wykorzystaniem wskaźnika EUSAMA. Diagnostyka. 2004;30(II):301-304.
 
16.
Lozia Z. Diagnostyka samochodowa. Laboratorium. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 
17.
Lozia Z. The use of a linear quarter-car model to optimize the damping in a passive automotive suspension system - a follow-on from many authors' works of the recent 40 years. The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji. 106;71(1):39-71.
 
18.
Lozia, Z, Zdanowicz, P. Simulation assessment of the impact of inertia of the vibration plate of a diagnostic suspension tester on results of the EUSAMA test of shock absorbers mounted in a vehicle. Book Series IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. 2018;421:022018. http://dx.doi.org/10.1088/1757....
 
19.
Wierzbicki S. Diagnosing microprocessor controlled systems. Polska Akademia Nauk, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Tom VI, Lublin. 2000: 183-188.
 
20.
Pankiewicz J, Deuszkiewicz P, Dziurdź J, Zawisza M. Modeling of powertrain system dynamic behavior with torsional vibration damper. Advanced Materials Research. 2014:586-591. https://doi.org/10.4028/www.sc....
 
21.
Reński A.: Budowa Samochodów: Układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004.
 
22.
Stańczyk TL. Analysis of possibilities for using phase angle as a diagnostic parameter in shock absorber examinations. The Archives of Transport. 2004; XVI(2):33÷50.
 
23.
Warczek J, Burdzik R, Peruń G. The method for identification of damping coefficient of the trucks suspension. Key Engineering Materials. 2014;588: 281-289. https://doi.org/10.4028/www.sc....
 
24.
Zdanowicz P. Comparative assessment of vertical vibrations of a vehicle on the road and during the EUSAMA test. Book Series IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. 2018;421: 022045, http://dx.doi.org/I10.1088/175....
 
25.
Zdanowicz P. Ocena możliwości zwiększenia wiarygodności końcowych wyników testu EUSAMA. Proceedings of the Institute of Vehicles Warsaw University of Technology. 2014;100(4):47–56.
 
26.
Zdanowicz P. Ocena wpływu cech dyssypatywnych zawieszenia samochodu na rezultaty diagnostycznych badań amortyzatorów. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. 2016;112:431–440.
 
27.
Niziński S, Wierzbicki S. Zintegrowany system informatyczny sterowania pojazdów. Diagnostyka. 2004; 30:47-52.
 
28.
Mamala J, Graba M, Bieniek A, Prażnowski K, Augustynowicz A, Śmieja M. Study of energy consumption of a hybrid vehicle in real-world conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. 2021;23(4):636–645. http://doi.org/10.17531/ein.20....
 
29.
Bielaczyc P, Kozak M, Merkisz J. Effects of fuel properties on exhaust emissions from the latest light-duty DI diesel engine. SAE Technical Paper 2003-01-1882. 2003 https://doi.org/10.4271/2003-0....
 
30.
Markuszewski D, Wądołowski M, Gorzym M, Bielak M. Concept of a composite frame of a martian vehicle. Advances in Science and Technology Research Journal. 2021;15(4):222-230.
 
31.
Bielaczyc P, Merkisz J, Pielecha J. A Method of Reducing the exhaust emissions from DI diesel engines by the introduction of a fuel cut off system during cold start. SAE Technical Paper 2001-01-3283. 2001. https://doi.org/10.4271/2001-0....
 
32.
Wądołowski M, Pankiewicz J, Markuszewski D. Application for analysis of the multiple coherence function in diagnostic signal separation processes. Vibrations in Physical Systems. 2020;31(3):2020324. https://doi.org/10.21008/j.086....
 
eISSN:2449-5220
Journals System - logo
Scroll to top