Selection measure of energy propagation in vibration diagnostic and modal analysis methods
 
Więcej
Ukryj
1
UTP Bydgoszcz
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogdan Żółtowski   

UTP BYDGOSZCZ, OWOCOWA 2, 86-031 OSIELSKO, Polska
Data publikacji online: 04-09-2018
Data publikacji: 04-09-2018
Data nadesłania: 09-06-2018
Data ostatniej rewizji: 04-08-2018
Data akceptacji: 03-09-2018
 
Diagnostyka 2018;19(4):19–26
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Presented considerations of this work includes selected issues in the area of statistical procedures use in vibration measures study and modal analysis methods to assess the building structures and machines state. Maintaining suitability, shaping safety as well as protecting the environment of complex technical systems is possible by using diagnostic methods. The indicated statistical procedures are particularly important in vibration and modal research, where the multidimensionality of diagnostic signals requires a wide application of various statistical procedures at the stage of processing and decision-making. Selected aspects of this subject were discussed in this publication.
 
REFERENCJE (44)
1.
Betz DC. Application of optical fibre sensors for structural health and usage monitoring. Dynamics Research Group, Department of Mechanical Engineering, The University of Sheffield. Sheffield 2004.
 
2.
Brown D, Allemang R. Multiple input experimental modal analysis. fall technical meeting. Society of Experimental Stress Analysis, Salt Lake City, UT, November 1983.
 
3.
Bubnicki Z, Grzech A. Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wyd. PW, Wrocław 1997.
 
4.
Castaneda LF. Multicriterial system for evaluating the safety and comfort in railway vehicles. Ph.D. thesis, UTP, Bydgoszcz 2007.
 
5.
Cempel C. Ewolucyjne modele symptomowe w diagnostyce maszyn, Materiały I Kongresu Diagnostyki Technicznej, Gdańsk 1996.
 
6.
Chromiec J, Strzemiczna E. Sztuczna inteligencja – metody konstrukcji i analizy systemów ekspertowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.
 
7.
Ewins DJ. Modal testing: theory, practice and application. Hertfordshire. Research Studies Press, 2000.
 
8.
Ewins DJ, Inman DJ. Structural dynamics: current status and future directions. Baldock: Research Studies Press, 2001.
 
9.
Guillaume P. Department of mechanical engineering. Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B -1050 Brussel, Belgium.
 
10.
Heylen W, Lammens S, Sas P. Modal Analysis Theory and Testing. 1998.
 
11.
Inman DJ, Farrar CJ, Lopes V, Valder S. Damage prognosis for aerospace, civil and mechanical systems. John Wiley & Sons, Ltd. New York 2005.
 
12.
Jackson P. Introduction to expert systems, Addison-Wesley Reading, Massachusetts 1986.
 
13.
Korbicz J, Kościelny JM, Kowalczuk Z, Cholewa W. Diagnostyka procesów. WNT, Warszawa 2002.
 
14.
Maia NM, Silva JM. Theoretical and Experi-mental Modal Analysis. Taunton: RS Press,1997.
 
15.
Michalski R.: Pokładowy system nadzoru maszyn ze sztuczną inteligencją, ART, Olsztyn 1997.
 
16.
Moczulski W, Ciupke K. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical machinery diagnosis. ITE Radom, 2008.
 
17.
Moczulski W. Metody pozyskiwania wiedzy dla potrzeb diagnostyki maszyn, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Mechanika z. 130, Gliwice 1997.
 
18.
Pintelon R, Schoukens J. System Identification: A Frequency Domain Approach. IEEE Press and John Wiley & Sons, 2001.
 
19.
Peeters B, Ventura C. Comparative study of modal analysis techniques for bridge dynamic characteristics. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011.
 
20.
Staszewski WJ, Boller C, Tomlinson GR. Health Monitoring of Aerospace Structures. John Wiley & Sons, Ltd. Munich, Germany 2004.
 
21.
Tylicki H. The concept of machine state recognition system. XII Conference “Wibrotech”, Kraków 2006.
 
22.
Uhl T. Computer-aided identification of mechanical structure models. WNT, Warszawa 1997.
 
23.
Williams R, Crowley J, Vold H. The multivariate mode indicators function in modal analysis. Proceedings of International Modal Analysis Conference, 2015.
 
24.
Żółtowski B, Żółtowski M. Vibration signals in mechanical engineering and construction. ITE-PIB, Radom, 2015.
 
25.
Żółtowski B, Żółtowski M. The use of modal analysis to examine the bricks walls elements. JVE, 2014:174-186.
 
26.
Zoltowski B, Zoltowski M. Vibrations in the assessment of construction state. DYN-WIND, Applied Mechanics and Materials, 2014;617:136-141.
 
27.
Żółtowski B, Cempel C. Engineering of diagnostics machines. PTDT, ITE – PIB, Radom, 2004.
 
28.
Żółtowski B, Tylicki H. The chosen problems of the exploitation of machine engines. PWSZ, 2004 Pila.
 
29.
Żółtowski B, Łukasiewicz M. Diagnostyka drganiowa maszyn. ITE-PIB, Radom 2012.
 
30.
Żółtowski B, Landowski B., Przybyliński B. Projektowanie eksploatacji maszyn. UTP, Bydgoszcz 2012.
 
31.
Żółtowski B, Łukasiewicz M, Kałaczyński T. Techniki informatyczne w badaniach stanu maszyn. UTP, Bydgoszcz 2012.
 
32.
Żółtowski B. Metody inżynierii wirtualnej w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn. Wyd. UTP, Bydgoszcz 2012.
 
33.
Żółtowski M. Modal analysis in the investigation of building materials. ITE-PIB, Radom, 2011.
 
34.
Żółtowski M. The computer systems of management in the engineering of the production. ITE-PIB, Radom, 2011.
 
35.
Żółtowski M, Liss M, Żółtowski, Melcer J. Truss harbour cranes modal design elements research. Polish Maritime Research. 2015; 22(4): 84–92. https://doi.org/10.1515/pomr-2....
 
36.
Żółtowski M. Identification of the vibration threats of building objects. ATR, Bydgoszcz 2005.
 
37.
Żółtowski M. Investigations of harbour brick structures by using operational modal analysis. Polish Maritime Research. 2014;21:42-53. http://dx.doi.org/10.2478/pomr....
 
38.
Żółtowski M.: Operacyjna analiza modalna w badaniach konstrukcji budowlanych. WU UTP, Bydgoszcz, 2012.
 
39.
Żółtowski M. Informatyczne systemy zarządzania w inżynierii produkcji. ITE-PIB, Radom 2011.
 
40.
Żółtowski M, Żółtowski B. Vibrations signal to the description of structural damage of dynamic the technical systems. Liptowski Mikulesz, 2015:44-49.
 
41.
Żółtowski M. Opis drganiowy konstrukcji budowlanych. Logistyka. 2014;6:412-423.
 
42.
Żółtowski M. Investigations of harbour brick structures by using operational modal analysis. Polish Maritime Research, 2014; 21(1):42-54. https://doi.org/10.2478/pomr-2....
 
43.
Żółtowski M, Liss M. The use of modal analysis in the evaluation of welded steel structures. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2016; 79:233-248.
 
44.
Żółtowski M, Martinod RM. Technical condition assessment of masonry structural components using frequency response function (FRF). Masonry International Journal of the International Masonry Society. 2016; 29(1):23-26.
 
eISSN:2449-5220
ISSN:1641-6414