PL EN
Prawa autorskie
 
Zakres umowy
Zgłoszenie autora(ów) artykułu daje Wydawcy (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej) prawo do rozpowszechniania artykułu(ów) w dowolnym formacie: elektronicznym lub drukowanym. Autor korespondencyjny zostanie poproszony o przesłanie podpisanej kopii pocztą elektroniczną formularza przekazania praw autorskich w procesie przesyłania. Generalnie wszystkie rysunki/zdjęcia w pracach badawczych powinny być oryginalnymi rysunki/zdjęciami wygenerowanymi przez autorów. W przypadku, gdy rysunki/zdjęcia są pozyskiwane z zewnątrz lub gdy rysunki/zdjęcia zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej, do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na wykorzystanie takich rysunków/zdjęć.

Prawa użytkownika
Licencja stosowana w Diagnostyce umożliwia kopiowanie i udostępnianie artykułów publikowanych w czasopiśmie, o ile:
- wnosi wkład autora(ów) i wydawcę,

Prawa autorskie
Autor zachowuje następujące prawa:
- prawa autorskie, prawa majątkowe związane z artykułem (np. prawa patentowe),
- wykorzystanie artykułu jako podkładu do celów edukacyjnych lub kontynuowania badań,
- kopiowania i rozpowszechniania artykułu w celach niekomercyjnych (np. pocztą elektroniczną, ResearchGate lub innymi),
- do samodzielnej archiwizacji artykułu lub do przechowywania go w repozytoriach (np. repozytoriach instytucjonalnych, ResearchGate lub innych).

Prawa wydawców
Autor udziela Wydawcy prawa do:
- publikować i rozpowszechniać artykuł, także w celach komercyjnych,
- indeksowania czasopisma w bazach indeksujących/abstraktujących,
- tłumaczenie i korekta tekstów.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wpisane w tej witrynie Diagnostyka będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w tym czasopiśmie i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej osobie.
 
eISSN:2449-5220