PL EN
Informacje ogólne
 
DIAGNOSTYKA – jest kwartalnikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Czasopismo „Diagnostyka” zostało powołane postanowieniem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej w dniu 21.08.2000 i zastąpił‚ wydawany od 1990 roku informator PTDT "Diagnosta".

W latach 2000-2003 wydawane były dwa numery czasopisma rocznie, od 2004 roku „Diagnostyka” wydawana jest jako kwartalnik.

Obecnie w czasopiśmie drukowane są tylko oryginalne opracowania, które dotychczas nigdzie nie były publikowane (w czasopiśmie nie są drukowane materiały konferencyjne).

Wszystkie publikowane w Diagnostyce artykuły naukowe uzyskały dwie pozytywne recenzje wykonane przez niezależnych recenzentów.

Czasopismo „Diagnostyka” znajduje się na liście czasopism punktowanych opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwartalnik Diagnostyka notowany jest od 2013 roku w międzynarodowej bazie SCOPUS prowadzonej przez ELSEVIER oraz w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych – BAZTECH, która jest bibliograficzno–abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły zawarte w polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych. Ponadto czasopismo indeksowane jest w bazie Index Copernicus.

Obszar zainteresowania czasopisma to:
 • teoria diagnostyki technicznej;
 • eksperymentalne badania diagnostyczne obiektów technicznych i procesów technologicznych;
 • modele analityczne, symptomowe i symulacyjne obiektów technicznych;
 • algorytmy, metody i urządzenia do monitorowania, diagnozowania, prognozowania i genezowania stanu technicznego maszyn;
 • metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń;
 • sztuczna inteligencja w diagnostyce: sieci neuronowe, systemy oparte na logice rozmytej, algorytmy genetyczne i systemy ekspertowe;
 • zagadnienia diagnostyki konstrukcji mechanicznych i budowalnych;
 • diagnostyka systemów mechatronicznych i antropotechnicznych;
 • diagnostyka medyczna z wykorzystaniem technik przetwarzania sygnałów;
 • systemy utrzymania ruchu maszyn;
 • monitorowanie stanu konstrukcji;
 • analiza i przetwarzanie sygnałów;
 • hałas i drgania;
 • ekonomiczne aspekty zastosowania diagnostyki technicznej.
 •  
  eISSN:2449-5220