PL EN
Informacje ogólne
 
DIAGNOSTYKA – jest kwartalnikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Czasopismo „Diagnostyka” zostało powołane postanowieniem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej w dniu 21.08.2000 i zastąpił‚ wydawany od 1990 roku informator PTDT "Diagnosta".

W latach 2000-2003 wydawane były dwa numery czasopisma rocznie, od 2004 roku „Diagnostyka” wydawana jest jako kwartalnik.

Obecnie w czasopiśmie drukowane są tylko oryginalne opracowania, które dotychczas nigdzie nie były publikowane (w czasopiśmie nie są drukowane materiały konferencyjne).

Wszystkie publikowane w Diagnostyce artykuły naukowe uzyskały dwie pozytywne recenzje wykonane przez niezależnych recenzentów.

Czasopismo „Diagnostyka” znajduje się na liście czasopism punktowanych opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwartalnik Diagnostyka notowany jest od 2013 roku w międzynarodowej bazie SCOPUS prowadzonej przez ELSEVIER oraz w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych – BAZTECH, która jest bibliograficzno–abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły zawarte w polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych. Ponadto czasopismo indeksowane jest w bazie Index Copernicus.

Obszar zainteresowania czasopisma to:
 • eksperymentalne badania diagnostyczne procesów i obiektów technicznych;
 • modele analityczne, symptomowe, symulacyjne obiektów technicznych;
 • algorytmy, metody i urządzenia diagnozowania, prognozowania i genezowania stanów obiektów technicznych;
 • metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń obiektów technicznych;
 • sztuczna inteligencja w diagnostyce: sieci neuronowe, systemy rozmyte, algorytmy genetyczne, systemy ekspertowe;
 • diagnostyka energetyczna systemów technicznych;
 • diagnostyka systemów mechatronicznych i antropotechnicznych;
 • diagnostyka procesów przemysłowych;
 • diagnostyczne systemy utrzymania ruchu maszyn;
 • ekonomiczne aspekty zastosowania diagnostyki technicznej w systemach działania;
 • analiza i przetwarzanie sygnałów.
 
eISSN:2449-5220