PL EN
Dla Autorów
 
W celu opublikowania artykułu w Diagnostyce należy przygotować go zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i zgłosić go poprzez internetowy system zarządzania artykułami lub przesłać na adres redakcji. System ten umożliwia Autorom śledzenie procesu oceny artykułu przez redaktora działowego i recenzentów (dane recenzentów i autorów są ukryte).

Językiem publikacji jest wyłącznie język angielski.

Autor zgłaszając artykuł wypełnia dostępny na stronie internetowej formularz w którym:
- oświadcza, iż zawarte w artykule informacje są oryginalnym moim opracowaniem oraz iż informacje te nie były wcześniej publikowane;
- wyraża zgodę na opublikowanie artykułu przez PTDT w wersji drukowanej i elektronicznej – dostępnej na www;
- wyraża zgodę na wystawienie faktury na podane dane.

Wszystkie artykuły zamieszczane na łamach Diagnostyki są recenzowane i drukowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Autor ponosi koszty druku w wysokości 549zł za artykuł.

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania artykułu w czasopiśmie "Diagnostyka" wymagania.docx
 
eISSN:2449-5220